Regulamin obiektu


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, kończy o godzinie 10:00.

2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się palenia tytoniu w domkach, używania kuchenek i piecyków elektrycznych.

3. Na domek przypada jedno miejsce parkingowe.

4. Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Gdy zadatek nie zostanie wpłacony w ustalonym przez strony terminie, rezerwację uznaje się za nieważną. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.

5. Prosimy o uregulowanie pozostałego kosztu pobytu i opłaty uzdrowiskowej w dniu przyjazdu.


6. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.


8. Prosimy o zamykanie drzwi i okien w momencie opuszczania domku.

9. Prosimy aby dzieci korzystające z placu zabaw znajdowały się pod opieką dorosłych.

10. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać od razu. Za uszkodzone sprzęty opłatę wnosić na miejscu.

11. Dla Państwa bezpieczeństwa cały obiekt jest monitorowany.